اخبار ستادی

سنتز نانوکاتالیزور زیست سازگار جدید با توانایی بالا در تهیه مشتقات ترکیب‌های دارویی زانتن
در  پژوهش مشترک بین محققان دانشگاه بیرجند و دانشگاه حکیم سبزواری به دست آمد‎:‎

سنتز نانوکاتالیزور زیست سازگار جدید با توانایی بالا در تهیه مشتقات ترکیب‌های دارویی زانتن

محققان دانشگاه بیرجند و دانشگاه حکیم سبزواری در پژوهشی مشترک موفق به سنتز نانوکاتالیزور زیست ‏سازگار جدید با توانایی بالا در تهیه مشتقات ترکیب‌های دارویی زانتن شدند‎.‎

ادامه مطلب
انتصاب اعضای حقیقی شورای دیپلماسی علمی و کارگروه رابطین گروه همکاری‌های علمی ‏بین‌المللی دانشـگاه

انتصاب اعضای حقیقی شورای دیپلماسی علمی و کارگروه رابطین گروه همکاری‌های علمی ‏بین‌المللی دانشـگاه

طی ابلاغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، اعضای حقیقی شورای دیپلماسی ‏علمی و کارگروه رابطین گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشـگاه بیرجند به مدت دوسال ‏منصوب شدند.‏

ادامه مطلب