اطلاعیه های مهم

اعلام آمادگی دانشگاه بیرجند جهت اعطای بورس تحصیلی کامل به دانشجویان آمریکایی و اروپایی معترض به نسل کشی رژیم صهیونیستی

اعلام آمادگی دانشگاه بیرجند جهت اعطای بورس تحصیلی کامل به دانشجویان آمریکایی و اروپایی معترض به نسل کشی رژیم صهیونیستی

دانشگاه بیرجندآمادگی خود را جهت اعطای بورس تحصیلی کامل به دانشجویان آمریکایی و اروپایی معترض به نسل کشی رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

ادامه مطلب