اخذ مجوز راه اندازی کافه کارآفرینی در دانشگاه بیرجند

۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۹ کد : ۲۳۱۷۲ اخبار دانشکده ها اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۶۷
در راسـتای ارائه خدمات کارآفرینانه، علمی و رفاهی به دانشجویان دانشگاه بیرجند و همچنین هسته‌ها و شرکت‌های نوآور مرکز نوآوری و شـتابدهی دانشـگاه بیرجنـد ، زیست بوم نوآوری، فنـاوری و کارآفرینی دانشـگاه با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان خراسان جنوبی مجوز راه اندازی کافه کارآفرینی را دریافت کرد.
اخذ مجوز راه اندازی کافه کارآفرینی در دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، در راسـتای ارائه خدمات کارآفرینانه، علمی و رفاهی به دانشجویان دانشگاه بیرجند و همچنین هسته‌ها و شرکت‌های نوآور مرکز نوآوری و شـتابدهی دانشـگاه بیرجنـد ، زیست بوم نوآوری، فنـاوری و کارآفرینی دانشـگاه با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان خراسان جنوبی مجوز راه اندازی کافه کارآفرینی را دریافت کرد.
این مجوز که به امضای مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، در چارچوب دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی است که زیست بوم کارآفرینی دانشگاه بیرجند به عنوان یک نهاد پیشران در این عرصه فعالیت می‌کند.
 در مجوز کافه کارآفرینی اعطایی به دانشگاه بیرجند آمده است؛ در چارچوب دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، مصوب شورای اشتغال تحت عنوان کافه کارآفرینی برکت(برنامه‌ریزی، رونق کسب و کار، توسعه) فعالیت نماید.

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۱