در اولین جلسه از دور ششم هیئت ممیزه انجام شد؛

انتخاب رئیس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی هیئت ممیزه

۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۶ کد : ۲۳۱۶۴ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۵۹
اولین جلسه از دور ششم هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند روز شنبه ۲۰ اسفند۱۴۰۱ با حضور تمامی اعضاء در محل سالن شکوه شرق برگزار شد. در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی هیئت ممیزه براساس رأی گیری انتخاب شدند.
انتخاب رئیس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی هیئت ممیزه

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگا بیرجند، در اولین جلسه از دور ششم هیئت ممیزه دانشگاه، پس از انجام رأی گیری از بین اعضای هیأت ممیزه دکتر محمد بهنام‌فر به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی، دکتر سیدسعید محمدی به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه، دکتر رضا شریعتی نسب به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی مهندسی و دکتر محمد علی بهدانی به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی و دکتر احمد آریافر، به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی مهندسی دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب شدند.
همچنین دکتر مهدی مقرنسی، دکتر مفید شاطری و دکتر جلیل ا له فاروقی به عنوان اعضای کمیسیون تخصصی علوم انسانی، دکتر سوسن صادقی، دکتر محمد مهدی فیروزآبادی و  دکتر یداله واقعی به عنوان اعضای کمیسیون تخصصی علوم پایه، دکتر محسن خطیبی نیا، دکتر سیدمحمد حسین سیدکاشی و دکتر رمضان هاونگی به عنوان اعضای کمیسیون تخصصی مهندسی، دکتر محسن پوررضا بیلندی، دکتر فرید مرادی نژاد و دکتر محمدرضا رضایی به عنوان اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی و دکتر محمد علی شمسی نژاد، دکتر اسماعیل هداوندی و دکتر یداله یعقوبی نژاد به عنوان کمیسیون تخصصی مهندسی دانشگاه صنعتی بیرجند
معرفی شدند.

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۱