طراحی کنترل کننده تطبیقی چندگانه برای سیستم‌های نامتغیر با زمان و با تأخیر زمانی متغیر در ورودی

۰۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۷ دستاوردهای دانشگاه
تعداد بازدید:۶۳۹۹
طراحی کنترل کننده تطبیقی چندگانه برای سیستم‌های نامتغیر با زمان و با تأخیر زمانی متغیر در ورودی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، دکتر محسن فرشاد استاد راهنمای اول این رساله ‏دکتری ضمن اعلام این خبر گفت: در این پژوهش، یک ساختار جدید کنترلی مبتنی بر کنترل کننده‌های ‏چندگانه به فرم غیرمستقیم برای کنترل سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان دارای تأخیر متغیر با زمان و ‏نامعلوم در ورودی ارائه شده است. برای تخمین تأخیر نامعلوم و  بازمان دو روش جدید، یکی بر پایه فیلتر ‏کالمن توسعه یافته و دیگری با استفاده از ایده اصلی دوگانی پیشنهاد شدند. همچنین جهت ساخت بانک ‏کنترل کننده‌های چندگانه از کنترل کننده‌های نوع ‏PID ‌‏ و ‏IMC‏ استفاده شده است.‏
دکتر فرشاد گفت: از این رساله دو مقاله در مجلات علمی و پژوهشی داخلی چاپ شده است. که علاوه بر ‏دومقاله فوق؛ یک مقاله پذیرش و یک مقاله نیز در حال داوری است.‏
دکتر محسن فرشاد و دکتر رمضان هاونگی اساتید راهنما، دکتر حسین الیاسی و دکتر سعید خراشادی‌زاده و ‏دکنر سعید توکلی افشاری از دانشگاه زاهدان اساتید داور این رساله بودند. دکتر محمدحسن مجیدی نیز ‏نمایندگی تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از این رساله را برعهده داشت.