چاپ
مجموعه ها: اخبار دانشکده, اخبار
بازدید: 2064
روز شنبه مورخ 6/9/95 ساعت 10 صبح جلسه ی پرسش و پاسخ  به منظور بیان مشکلات آموزشی، پژوهشی و اداری با حضور اعضای محترم شورای دانشکده در محل اتاق جلسات دانشکده مهندسی برگزار شد که در این جلسه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان مشکلات و درخواستهایشان را مطرح کردند.
که توسط شورای محترم دانشکده پاسخ داده شد و قول مساعد جهت برطرف شدن مشکلات داده شد.
IMG 1284
IMG 1282