در مراسمی که با حضور دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند و اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشکده مهندسی در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار شد از خدمات دکتر سید یوسف احمدی بروغنی در دوران ۲۸ ماهه ریاست دانشکده مهندسی تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم دکتر مهدی ناصری عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران به عنوان رئیس جدید دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند معرفی شد.