در روز دوشنبه مورخ 12/7/95 در ساعت 12 جلسه ای به منظور تجلیل از ایثارگران دانشکده های مهندسی و برق و کامپیوتر در اتاق همایش ها برگزار گردید،ابتدا جناب آقای دکتر احمدی بروغنی ریاست محترم دانشکده مهندسی به حاضرین در جلسه خیر مقدم عرض نمودند، سپس آقایان دکتر آقا ابراهیمی،دکتر عبادیان و مهندس تولا خاطرات خود در جنگ تحمیلی بیان نمودند و تاکید شد تا ارزشهای دفاع مقدس گرامی داشته شود.
 IMG ۲۰۱۶۱۰۰۳ ۱۲۵۲۲۲
IMG ۲۰۱۶۱۰۰۳ ۱۲۵۳۰۵