دانشکده مهندسی

header8

دانشکده مهندسی دانشگاه بيرجند در سال 1367 تحت عنوان آموزشکده فنی تاسيس و در سال 1368 با پذيرش دانشجو در رشته کاردانی الکترونيک آغاز به كار نمود. سرانجام در سال 1382 و در راستاي اصلاح طرح جامع دانشگاه بيرجند مصوب دفتر امور آموزش عالي سازمان مديريت این دانشکده به دانشكده مهندسي تغيير نام پیدا کرد.

دانشکده مهندسی به لحاظ تجهيزات و تنوع کارگاهها و آزمايشگاهها از توانایی بالایی برخوردار بوده و بخش عمده‌ای از اين امكانات قابل استفاده در انجام طرحهای پژوهشی در زمینه‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی می‌باشند. توسعه رشته‌هاي موجود به لحاظ كيفي، ايجاد ساير رشته‌هاي مادر مهندسي مورد نياز منطقه از قبیل مهندسی شیمی، صنایع و مواد در مقاطع تحصيلات تكميلي و ايجاد گروه‌های پژوهشي كاربردي از اهداف اساسي دانشكده مهندسي دانشگاه بيرجند می‌باشد.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
معدن 2  9 - 11
عمران  - 3 10  - 13
مکانیک 2 7 10 - 19
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع
 معدن     مهندسی معدن-اکتشاف 2   2
مهندسی معدن - اکتشاف معدن 72 9   81
مهندسی معدن 83 -   83
مهندسی معدن-اکتشاف مواد معدنی - 12   12
مهندسی معدن-استخراج معدن  - 4   4
مهندسی معدن- استخراج مواد معدنی - 9   9
مهندسی معدن-فرآوری مواد معدنی - 15   15
عمران    مهندسی عمران 281   281
مهندسی عمران-محیط زیست  -  15    15
مهندسی عمران -سازه  - 27   27
مهندسی عمران-مدیریت منابع آب  18   18 
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی   -  
 مکانیک مهندسی مکانیک 265  -    265
ساخت و تولید 36  36   72
تبدیل انرژی 79  26  105 
طراحی کاربردی 47 27 74