گروه مکانيک در سال 1373 با پذيرش دانشجو در مقطع کاردانی و پس از 5 سال يعنی در سال 1378 با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی پيوسته در دانشکده مهندسی دانشگاه بيرجند پابه عرصه وجود نهاد.

دوره های تحصیلات تکمیلی گروه در سال1381 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مکانیک ( گرایش ساخت و تولید) آغاز شد و با پذیرش دانشجو در دو گرایش ارشد تبدیل انرژی (1386) و ارشد طراحی کاربردی (1387) تداوم یافت.
اولین دوره دکترا در گروه (و البته اولين دوره در دانشکده مهندسی) در رشته مهندسی مکانیک گرايش ساخت و تولید با پذیرش 5 دانشجو در مهرماه 1387 آغاز به کار نموده است. لازم به ذکر است که با راه اندازی دوره های تکميلی به تدریج پذیرش دانشجو در دوره کاردانی متوقف و به آموزشکده های اقماری دانشگاه بيرجند سپرده شد.

گروه مهندسی مکانيک به لحاظ تجهیزات و تنوع کارگاهها و آزمایشگاهها در منطقه منحصر به فرد است. هم اکنون 15آزمایشگاه و کارگاه به صورت فعال در امر آموزش و پژوهش شرکت دارند. بخش عمده ای از آزمایشگاههای گروه دارای پتانسیل و توانایی بکارگیری در بخش های مختلف صنعت، در بخش پژوهش و انجام تست های استاندارد ملی هستند. تعدادی از این آزمایشگاهها هم اکنون در سطح منطقه و استان مشغول خدمت رسانی در زمینه طراحی وساخت قطعات خاص صنعتی هستند.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
مکانیک  5  15